Zaproszenie

Samorząd doktorantów Szkoły Nauk Społecznych PAN w Warszawie
ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową:

17-18 czerwca 2011 (piątek, sobota)
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Uczeń jest tym samym ‚szkolony’, 
aby mylić nauczanie z uczeniem się, 
zbieranie ocen z edukacją,
dyplom z kompetencją, 
a płynność wymowy ze zdolnością powiedzenia czegoś nowego.

Ivan Illich, 1971

Uniwersytet jest w naszych rękach – nikt nie zatroszczy się o niego lepiej niż sami studenci, doktoranci, badacze i wykładowcy.

Czy rzeczywiście musimy naginać naszą poznawczą ciekawość do kryteriów standaryzacji, konkurencyjności, czy kalkulacji krótkoterminowej efektywności ekonomicznej? Czy faktycznie nauka ma łatwe do wskazania cele, gdzieś między potrzebami urzędu a przedsiębiorstwa? Czy oby na pewno nasza praca nie jest pracą, a przyziemne problemy, w których grzęźniemy, wynikają z niedostatku bystrości lub motywacji, a nie z braku warunków?

Celem tej konferencji jest wypracowanie oryginalnego wkładu w debatę o zmianach w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie.

Debacie tej potrzebna jest pogłębiona refleksja, korzystanie z wiedzy specjalistów i wsłuchanie się w rady doświadczonych naukowców. Realna reforma akademii, z pewnością potrzebna, wymaga pełnego intelektualnej powagi namysłu, a prawdopodobnie też idących za nim kolektywnych starań.

Konferencja Nowe Otwarcie Uniwersytetu miałaby wyjść poza problemy narzucone przez autorów polskiej reformy i dać szansę środowisku naukowemu na samodzielne rozważenie jakich zmian potrzeba polskiej akademii. Jej zadaniem jest też prowadzenie tego namysłu w odniesieniu do rozwiązań i przemian w Europie i na świecie. Miałaby wreszcie zebrać jak najszersze grono naukowców z Polski w jednym miejscu i utworzyć przestrzeń dla bezpośredniej dyskusji o kondycji polskiej akademii.

Być może tak właśnie trzeba zacząć, by ożywić ideę uniwersytetu raz jeszcze, przypomnieć, że nie jest on szkołą ani fabryką, że jego zadania są wyjątkowe i ściśle związane z przyszłością i rozwojem całego społeczeństwa.

Uczestników zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień m. in w następujących obszarach tematycznych:

1. Organizacja akademii

 • Lokalne i globalne trendy w organizacji nauki i szkolnictwa wyższego.
 • Uniwersytet w centrum, uniwersytet na peryferiach – warunki, zadania, konteksty, różnice i podobieństwa.
 • Możliwości, szanse i zagrożenia współpracy akademii z przedsiębiorstwami i innymi aktorami społecznymi: m. in. szkołami wcześniejszego szczebla edukacji, organizacjami pozarządowymi.
 • Ocenianie i porównywanie wyników pracy naukowców.
 • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego: studiów, badań, życia codziennego.
 • Studium przypadku: przykłady udanych rozwiązań lub porażek w Polsce i na świecie.

2. Kariery uczonych – dostępność, warunki instytucjonalne, prawo a praktyka:

 • Pozycja studentów, doktorantów i pracowników naukowych w polskich rozwiązaniach prawno-instytucjonalnych.
 • Bariery dla pracy badawczej.
 • Godzenie pracy naukowej z dydaktyką, inną pracą zarobkową, życiem rodzinnym.
 • Problem kontynuacji kariery naukowej po doktoracie.
 • Społeczna dostępność kariery naukowej w Polsce.
 • Sytuacja kobiet w nauce.
 • Ścieżki kariery naukowców przyszłości – propozycje rozwiązań.
 • Studium przypadku: biografie naukowców.

3. Doświadczenia nie-tradycyjnych form pracy i współpracy w nauce oraz szkolnictwie wyższym (także inicjatyw nieformalnych). Jak może z nich czerpać akademia?

4. Polityka w polu nauki:

 • Gry o prestiż, władzę, definicję nauki, prawomocność metodologii.
 • Relacja nauki z innymi polami społecznymi (i innymi formami władzy).
 • Interdyscyplinarność w praktyce – korzyści i szanse, problemy i bariery.
 • Źródła rewolucji naukowych.
 • Społeczny świat akademii – wybrane aspekty.
 • Studium przypadku – słynne batalie, słynne przełomy.

5. Idea uniwersytetu raz jeszcze – pytanie o miejsce uniwersytetu w kulturze i społeczeństwie.

6. Reforma w toku – analiza wybranych aspektów polskiej reformy uczelni i kariery akademickiej:

 • Zaplecze reformy: Proces Boloński, raport Ernst &Young, „Pakiet Kudryckiej”.
 • Analiza debaty wokół reformy.
 • Analiza wybranych rozwiązań wprowadzonych reformą.

Do udziału zapraszamy zarówno studentów, absolwentów, doktorantów, jak i doświadczonych badaczy; wszystkich, którym nieobojętna jest przyszłość polskiej akademii.

Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału specjalistów i specjalistki z takich dziedzin, jak:

socjologia wiedzy, socjologia edukacji, socjologia pracy i organizacji zarządzania, socjologia środowisk naukowych i twórczych, etnografia laboratorium, pedagogika społeczna, polityka społeczna, politologia, filozofia, antropologia kulturowa, historia idei, historia nauki, ekonomia.

Zapraszamy do zaprezentowania swych doświadczeń zarówno przedstawicieli humanistyki oraz nauk społecznych, jak i przedstawicieli nauk przyrodniczych i technicznych.

Dopuszczamy wystąpienia indywidualne, jak i zespołowe.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie recenzowanego tomu tematycznego.

Zgłoszenia w formie abstraktu o długości nieprzekraczającej 300 słów prosimy nadsyłać na adres noweotwarcie2011@gmail.com jako tytuł e-maila wpisując ABSTRAKT. Pod ten sam adres prosimy zgłaszać chęć udziału w konferencji bez wygłoszenia wystąpienia, jako tytuł mejla wpisując UDZIAŁ.

Miejsce i data konferencji:

17-18 czerwca 2011 (piątek i sobota) Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Ważne terminy:

Termin nadsyłania abstraktów: przedłużony do 29 maja 2011! 
Termin powiadomienia o wynikach procedury kwalifikacyjnej: 31 maja 2011 
Termin nadsyłania rozwiniętego streszczenia wystąpienia (3-5 stron): 5 czerwca 2011 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Prosimy o informację, jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy w znalezieniu noclegu w Warszawie.

Tutaj zamieszczamy link z zestawem tekstów z polskiej debaty wokół reformy, który może Państwa zainspirować.

Zaproszenie w formacie pdf

Zobacz także:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s