Debata wokół reformy

Staramy się w tym miejscu zbierać najważniejsze dokumenty i najciekawsze komentarze dotyczące reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Linki ułożone są tematycznie. Poniższą listę będziemy się starali uzupełniać na bieżąco.

Ostatnie uaktualnienia: 13.04.2012, 8.05.2012, 12.05.2012 (tytuły na zielono poniżej), 27.09.2012, 27.10.2012

Założenia reformy

Założenia do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf

Kalendarium reformy na stronie MNiSzW http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego

Tekst starej ustawy z proponowanymi zmianami – projekt rządowy, sprzed poprawek parlamentarnych http://www.solidarnosc.uni.wroc.pl/opinie/proponowane_zmiany.pdf

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce autorstwa konsorcjum Ernst & Young Business Advisory oraz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową do 2020 r. zamówiona przez MNiSZW http://webapp01.ey.com.pl/EYP/WEB/eycom_download.nsf/resources/Diagnoza_stanu_szkolnictwa_wyzszego.pdf/$FILE/Diagnoza_stanu_SW_fin.pdf

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce na lata 2010-2020 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich  (KRASP) http://www.krasp.org.pl/pliki/fdc2bf4809b691e28546a48f8451c42f.pdf

Krytyczne komentarze

Zaplecze reformy:

Raport Główne grzechy druzgocącego raportu o stanie polskiej nauki przygotowany przez socjologów z Instytutu Socjologii UW http://www.forhum.uni.torun.pl/inne/GLOWNE%20GRZECHY-2106%20(1).pdf

Andrzej Walicki, Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki http://www.solidarnosc.uw.edu.pl/pliki/Artykul_prof__Walickiego.pdf

Karol Modzelewski: Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka – już na pewno, rozm. przepr. A. Leszczyński http://wyborcza.pl/1,97863,8951217,Nauka_nie_jest_od_zarabiania__A_humanistyka___juz.html

Magda Papuzińska, Joanna Cieśla, Mitologia wyższa. Szkoły wyższe – reforma i mity http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1513512,2,szkoly-wyzsze—reforma-i-mity.read

Studenci:

Paweł Pieniążek, Bezruch studencki http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1651-pawel-pieniazek-bezruch-studencki.html

Jeoffrey Williams, Pedagogika długu http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1659-jeffrey-williams-pedagogika-dlugu.html

Mikołaj Ratajczak, W sprawie autonomii uniwersytetu – o polityczności życia studenckiego http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1754-mikolaj-ratajczak-w-sprawie-autonomii-uniwersytetu-o-politycznosci-zycia-studenckiego.html

Filip Ilkowski, Janusz Ostrowski, Tomasz Kozłowski, Studenci jak hamburgery http://www.krytykapolityczna.pl/Wywiady/IlkowskiKozlowskiOstrowskiStudencijakhamburgery/menuid-34.html

Magdalena Małecka (NOU), Bezpłatne studia publiczne – przywilej czy prawo? Jałowa dyskusja w mediach http://kulturaliberalna.pl/2012/04/17/sroda-edukacja-malecka-bezplatne-studia-publiczne-przywilej-czy-prawo-jalowa-dyskusja-w-mediach

Ewa Nawrocka, Wszyscy jesteśmy przestępcami [wideo z konferencji] http://www.edulandia.pl/edulandia/1,118533,11644989,Profesor_Ewa_Nawrocka__Wszyscy_jestesmy_przestepcami.html [fragmenty tekstu wykładu] http://www.gazeta.razem.pl/index.php?id=2&t=1&page=36160

Jan Stanek, Zostaliście oszukani http://wyborcza.pl/1,86116,11633916,Mlodzi___zostaliscie_oszukani.html

Izabela Wagner: Uniwersytety to nie produkcja wykwalifikowanych robotników, rozm. przepr. Adam Leszczyński http://wyborcza.pl/magazyn/1,126177,11625550,Uniwersytety_to_nie_produkcja_wykwalifikowanych_robotnikow.html

Maciej Łapski (DZS), Kto nas oszukał? http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/maciej-lapski-kto-nas-oszukal

Magdalena Prusinowska, Piotr Kowzan i Małgorzata Zielińska, Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Interface-4-1-Prusinowska-Kowzan-and-Zielinska.pdf

Doktoranci:

Tomasz Szkudlarek, Społeczeństwo wiedzy i jego robotnicy http://www.wuw2010.pl/download/raport2010_03.pdf

Adam Leszczyński, Misja za tysiąc zł http://wyborcza.pl/1,76842,8183921,Misja_za_tysiac_zl.html

Jan Hartman, Doktorant w maśle http://wyborcza.pl/1,75515,8416372,Doktorant_w_masle.html

Agata Czarnacka, Co to jest edukacja – czyli dlaczego każdy chce być doktorantem http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1745-agata-czarnacka-co-to-jest-edukacja-czyli-dlaczego-kazdy-chce-byc-doktorantem.html

Natalia Stromek, Raport trzeciego stopnia http://tygodnik.onet.pl/30,0,56892,raport_trzeciego_stopnia,artykul.html

Joanna Soćko, Ani praca, ani naukowa http://tygodnik.onet.pl/1,55379,druk.html

Gdańskie doktoranty o drodze przez uniwersytet http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1768-szewcy-2012-v-beta-gdanskie-doktoranty-o-drodze-przez-uniwersytet-.html

Ewa Stempinowska, Adam Przedpełski, Studia po studiach http://www.magiel.waw.pl/2012/05/temat-numeru/studia-po-studiach

Olga  Święcicka, Moda na doktorat, http://www.przekroj.pl/artykul/956984.html lub tu.

Pracownicy naukowi, kariera akademicka w Polsce:

Izabela Wagner, Szare komórki nie wystarczą http://www.rp.pl/artykul/600895.html

Michał Bilewicz, Naukowiec czyli buchalter http://wyborcza.pl/1,76842,9085538,Naukowiec_czyli_buchalter.html

Przemysław Sadura, Ewa Alicja Majewska, Jerzy Kochan, Naukowcy: Sytuacja jest tragiczna http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/NaukowcySytuacjajesttragiczna/menuid-1.html

Przyszłość Uniwersytetu – debata w Kronosie z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowalskiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka http://www.mediafire.com/?srqwhroo3f68ke7

Izabela Wagner, Polish Reform Of Higher Education: “Operation Was Successful And Patient Is Dead” http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis/?p=858

Dyskusja o reformie w magazynie Uniwersytetu Warszawskiego, w tym tekst Izabeli Wagner, Jedno wielkie chałturzenie http://www.uw.edu.pl/strony/pismo/pismo_1102.pdf

Parametryzacja, ocena pracy naukowej:

Mariusz Czubaj, Postępująca gettyzacja nauk humanistycznych i społecznych staje się w Polsce faktem. List otwarty do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbary Kudryckiej http://www.petycje.pl/petycja/7999/.html

Michał Bilewicz, Maria Lewicka, Mądra i głupia obrona humanistyki  http://wyborcza.pl/1,75515,10778835,Madra_i_glupia_obrona_humanistyki.html

Mariusz Czubaj et. al., Głupie i mądre polemiki http://wyborcza.pl/1,75515,10876636,Glupie_i_madre_polemiki.html

Izabela Wagner, Selektywna analiza problemu publikacji humanistów i przedstawicieli nauk społecznych w języku angielskim http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Wagner.pdf

Maria Lewicka, O polifonii w humanistyce inaczej http://publica.pl/teksty/o-polifonii-w-humanistyce-inaczej

Grzegorz Gorzelak, Mało cytowań polskich uczonych. Reprodukcja miernoty, http://www.polityka.pl/nauka/technika/1530095,1,malo-cytowan-polskich-uczonych.read

Emanuel Kulczycki, Pięć kilogramów temu, czyli komentarz do artykułu „Polityki”, http://ekulczycki.pl/teoria_komunikacji/piec-kilogramow-temu-czyli-komentarz-do-artykulu-polityki/

Organizacja studiów, dydaktyka:

Daria Hejwosz, Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w Polsce. Uniwersytet czy Wyższa Szkoła Zawodowa? http://www.liberte.pl/component/content/article/327.html?ed=1

Uczelnie są ustawiane w roli niesfornego dziecka. Rozmowa z prof. Marcinem Pałysem, rektorem UW http://portal.uw.edu.pl/pismo-uczelni/glowna;jsessionid=D041B5CD1D81B5F84A89FE1A438EF3CA?p_p_id=56_INSTANCE_5Pzx&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=_118_INSTANCE_Pbq6__column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_5Pzx_read_more=true

Propozycje zmian ustawy:

Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy http://www.rszwin.znp.edu.pl/pdfy/stanow2.pdf

Collegium Invisible, Zainwestujmy w doktorantów. Szczegółowe propozycje zmian w projekcie reformy szkolnictwa wyższego http://www.ci.edu.pl/pliki/zainwestujmy.pdf

Uniwersytet zaangażowany

Inicjatywy studentów, doktorantów i pracowników naukowych:

Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie (DZS) http://www.demokratyczne.pl

EduFacotry.pl – polski serwis na stronach korporacji Ha!art poświęcony przemianom w systemach szkolnictwa wyższego w Polsce, Europie i na świecie http://ha.art.pl/prezentacje/29-projekty/1634-edufactory.html

Inicjatywa Paragrafu Czwartego (Uniwersytet Wrocławski) 1.  http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KrawczykMamyprawodoprotestuNauniwersytecie/menuid-197.html 2. https://www.facebook.com/inicjatywaparagrafuczwartego

O „Nieformalnej Współpracy Akademickiej” i „Awarii Uniwersytetu” w Krakowie: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,11677943,Studenci_chca_debatowac_o_ksztalceniu_na_uczelniach.html

Magdalena Prusinowska, Piotr Kowzan i Małgorzata Zielińska o ruchu uniwersyteckim w Polsce: Struggling to unite: the rise and fall of one university movement in Poland www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Interface-4-1-Prusinowska-Kowzan-and-Zielinska.pdf

Wspólnota Akademicka – Naiwni i Marzycielscy (inicjatywa z Krakowa). http://www.wspolnotauniwersytecka.pl/Program/program.html

Uniwersytet Krytyczny Krytyki Politycznej – cykl seminariów i debat będący „próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich”  http://www.nowywspanialyswiat.pl/cykle/uniwersytet_krytyczny

Wolny Uniwersytet Warszawy – „nomadyczna i sieciowa instytucja edukacyjna” nawiązująca do pomysłu Josepha Beuysa i tradycji otwartych uniwersytetów http://www.wuw2009.pl

EduFactory. Conflicts and Transformation of the University – strona międzynarodowa. Artykuły teoretyczne i raporty ze zmagań o uniwersytet na całym świecie  http://www.edu-factory.org/wp/

Międzynarodowy Ruch Studencki (ISM) http://www.emancipating-education-for-all.org

Universities in Crisis – blog Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) red. przez Michaela Burawoy’a http://www.isa-sociology.org/universities-in-crisis

O inicjatywie NOU i nie tylko…

Tekst Pawła Pieniążka i Krystiana Szadkowskiego o DZS i NOU http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/PieniazekSzadkowskiJakodbicsieoddna/menuid-1.html

Odpowiedź Wojciecha Kobylińskiego i Macieja Łapskiego z DZS http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/KobylinskiLapskiRuchsiebudujeaniewymysla/menuid-1.html

Anna Szołucha (NOU) Nowe Otwarcie Uniwersytetu! Czyli co zrobić z wygraną  http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/SzoluchaNoweOtwarcieUniwersytetuczylicozrobiczwygrana/menuid-1.html

Zieloni o NOU: 1. http://zielonawarszawa.blogspot.com/search?q=nowe+otwarcie 2. http://zielonylublin.blogspot.com/2011/03/nauka-to-nie-biznes

Idea uniwersytetu

Zygmunt Bauman, Niepewna przyszłość merytokracji http://wyborcza.pl/1,98077,9324083,Niepewna_przyszlosc_merytokracji.html

Martha C. Nussbaum, Not for Profit. Why Democracy Needs the Humanities http://www.mediafire.com/view/?rzkzjmg7bjd099a

Bronisław Geremek, Idea Uniwersytetu http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/26/01/35.html

Hans-Georg Gadamer, Idea uniwersytetu – wczoraj, dziś, jutro http://www.mediafire.com/?srqwhroo3f68ke7

Inne

Polska Akademia Nauk rusza na wojnę z minister Kudrycką http://www.polskatimes.pl/aktualnosci/353964,polska-akademia-nauk-rusza-na-wojne-z-miniter-kudrycka,id,t.html?cookie=1#drukuj_gora

Rada Młodych Naukowców, Bariery rozwoju kadry akademickiej http://www.nauka.gov.pl/nauka/rada-mlodych-naukowcow/archiwum/raport-bariery-rozwoju-kadry-akademickiej/?type=110

Kudrycka: Proponujemy wsparcie dla prywatnych uczelni http://www.polskatimes.pl/stronaglowna/170752,kudrycka-proponujemy-wsparcie-dla-prywatnych-uczelni,id,t.html#drukuj_gora

Izabela Wagner, Wakacyjne podróże http://portal.uw.edu.pl/pismo-uczelni/olga?p_p_id=56_INSTANCE_uBz3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=22&_56_INSTANCE_uBz3_read_more=true

Magdalena Małecka, Dominika Michalak, Czy czeka nas akademicka wiosna? http://kulturaliberalna.pl/2012/06/26/malecka-michalak-czy-czeka-nas-akademicka-wiosna/

Andrzej Eliasz w rozmowie z Aleksandrą Pezdą, Zdolnych uczyć to nie sztuka, http://wyborcza.pl/1,75478,12720292,Rektor__Zdolnych_uczyc_to_nie_sztuka__Ale_90_proc_.html

 

One comment

  1. Pingback: Internetówka 109 | Skojarzenia. Bohdan Kaczmarek

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s